JORDBYGGNAD

Borgå, Lovisa och Sibbo

JORDBYGGNADSARBETEN

Nästan alla byggnadsprojekt kräver grävmaskinsjobb. Ta kontakt med oss, vi förverkligar också mer krävande uppdrag pålitligt.

Vi har bland annat förverkligat projekt som dessa:

  • Vägar och kommunalteknik (infra)
  • Husgrunder
  • Avloppspumpstationer för småhus
  • Väglagens grundförbättringsjobb, underhåll och dammbindning
  • Sprängningsarbeten

Begär offert!

Maa-ainesten kuljetus
Kaivinkone maaurakointihommissa
Tierummun kunnostus