JORDBYGGNAD

Borgå, Lovisa och Sibbo

JORDBYGGNADSARBETEN

Nästan alla byggnadsprojekt kräver grävmaskinsjobb. Ta kontakt med oss, vi förverkligar också mer krävande uppdrag pålitligt.

Vi har bland annat förverkligat projekt som dessa:

 • Vägar och kommunalteknik (infra)
 • Husgrunder
 • Avloppspumpstationer för småhus
 • Väglagens grundförbättringsjobb, underhåll och dammbindning
 • Sprängningsarbeten

Begär offert!

  Maa-ainesten kuljetus
  Kaivinkone maaurakointihommissa
  Tierummun kunnostus