JORDMATERIAL

Bekvämt transporterat till platsen.

JORDMATERIAL

Vi säljer och transporterar olika stenmaterial och jordmaterial, både i stora och små volymer. Ta kontakt med oss så får du också råd om vilket material som skulle vara bäst för ditt ändamål. Vi räknar också ut volymerna.

  • sand
  • kross, alla grovlekar
  • makadam (kapilärbrytande)
  • mylla
  • fyllnadsmaterial
  • natursten för gårdar och formning av landskap

Begär offert!

Maa-ainesten kuljetus
Kaivinkone maaurakointihommissa
Tierummun kunnostus