TA KONTAKT

Jordbyggnad och jordmaterialen från oss

KONTAKTUPPGIFTER

R. Wiksten Oy Ab
Robert Wiksten
Tel. 0400 317 286
E-post wikstenrobert@gmail.com

Snickarsvängen 9
06150 Borgå

FO-nummer: 1488804-7

Kontaktformulär

    Maa-ainesten kuljetus
    Kaivinkone maaurakointihommissa
    Tierummun kunnostus