OMGIVNINGEN I SKICK

Gårdar, stränder och vägar

FÖRBÄTTRING AV OMGIVNINGEN

Vår maskinpark lämpar sig för alla möjliga landskapsförbättringsprojekt och vår yrkeskunniga personal garanterar att jobbet blir skickligt och kostnadseffektivt gjort.

Under åren har vi förverkligat t.ex.:

 • Stödmurar
 • Bullerskydd
 • Gårdar och trädgårdar
 • Förbättring av stränder
 • Pontonbryggornas landfästen
 • Återvinning av stubbar

Begär offert!

  Maa-ainesten kuljetus
  Kaivinkone maaurakointihommissa
  Tierummun kunnostus